De haven van Rotterdam in 2015

De haven van Rotterdam in 2015

Rotterdam is nog steeds de grootste haven van Europa. In 2015 kwamen er in de haven van Rotterdam in totaal 29.122 zeeschepen aan, waarvan 7.398 containerschepen. Het aantal containerschepen dat de Rotterdamse haven aan deed, is hiermee 2% gestegen ten opzichte van 2014. Toen waren dit er 7.246.

Het vervoer van alle goederen die de haven van Rotterdam binnenkomen, naar de rest van Nederland, bestaat voornamelijk uit: binnenvaart (58%), wegtransport (32%) en vervoer via spoor (10%).

De cijfers uitgedrukt in containers

In totaal kwamen er in 2015 ruim 3,1 miljoen beladen containers de haven van Rotterdam binnen en vertrokken er ruim 2,8 miljoen. In totaal werden in dit jaar meer dan 5,9 miljoen beladen containers overgeslagen.

Containerschepen worden steeds groter

Dat containerschepen steeds groter worden is een gegeven. In 2015 kwamen er in totaal 950 schepen aan van meer dan 10.000 TEU, terwijl dit er in 2014 nog maar 771 waren. Containervervoer maakt bijna 20% van het totale goederenvervoer uit. In het artikel "Containerschepen worden steeds groter" vindt u meer informatie over het effect van de steeds groter wordende schepen.