Disclaimer email

Disclaimer email

Dit e-mailbericht, en de informatie die het bevat, is slechts voor het gebruik van de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Onbevoegd gebruik of het verspreiden ervan is ten strengste verboden. Als u het bericht per ongeluk ontvangen heeft, stelt u dan de verzender per ommegaande e-mail op de hoogte en verwijder het bericht van uw systeem.

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.