Gaat het vriezen of dooien?

Gaat het vriezen of dooien?

Het is weer januari: dé tijd om de balans over het voorbije jaar op te maken en te bepalen welke koers in het nieuwe jaar zal worden gevaren. In logistiek opzicht was 2016, om in zeetermen te blijven, ronduit stormachtig. De substantiële overcapaciteit aan het begin van 2016 met navenant lage tarieven werd opgevolgd door schaarste en hogere tarieven als gevolg van onder meer het faillissement van een Koreaanse rederij. Een en ander werd aangewakkerd door de wereldeconomie die de wind in het laatste kwartaal flink in de zeilen had. De ‘blank sailings ‘ die de markt vervolgens kortstondig overspoelden maakten de chaos min of meer compleet.  

Het jaar 2017 begint in wezen waar 2016 is geëindigd met vooralsnog stijgende zeevrachten en aanhoudende schaarste. De verwachting is dat vraag en aanbod in de loop van februari even stabiliseren en de markt kortstondig in rustiger vaarwater brengen, vrijwel direct gevolgd door een nieuwe golf van blank sailings, die wederom schaarste in scheepsruimte zullen veroorzaken.

Vanaf het tweede kwartaal zullen binnen de containervaart nieuwe samenwerkingsverbanden, allianties en fusies ontstaan. Voorspellingen voor 2017 zijn derhalve lastig te maken. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat wij zoals altijd alle ontwikkelingen op de voet blijven volgen en uw ladingen meer dan ooit met een passend advies naar uw bestemming zullen loodsen.

Wij danken u voor het getoonde vertrouwen in BSF Expeditie B.V. en wensen u een gezond en voorspoedig 2017!