CFR: Cost and Freight/CNF

CFR: Cost and Freight/CNF

CFR staat voor Cost and Freight. De Nederlandse term is: Kostprijs en vracht.

CFR houdt in dat de verkoper de kosten en het transport betaalt van de goederen naar de bestemmingshaven. Het risico van verlies of schade aan de goederen, nadat deze aan boord van het schip zijn gegaan en de eventuele extra kosten hiervan, zijn echter voor risico van de koper.

Uitklaring door de koper

Bij CFR is de koper verplicht om de goederen uit te klaren.

Lees meer over de overige Incoterms:

 

offerte