International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

Op uw zeevracht offerte staat altijd ISPS vermeld. Wat betekent ISPS eigenlijk?

Na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS is de waakzaamheid in de maritieme sector versterkt. Vanaf 1 juli 2004 is de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) van kracht.  Deze code is ontwikkeld door de International Maritime Organization en heeft als doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen.

Toepassing van de ISPS code

De code is van toepassing op:

  • Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes.
  • Passagiersschepen, die varen op internationale zeeroutes.
  • Mobiele boorplatforms.
  • Alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren.

Er zijn drie verschillende beveiligingsniveaus:

Level 1:            Normale situatie: standaard beveiligingsmaatregelen zijn van toepassing.

Level 2:           Algemene verhoogde dreiging: strengere beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

Level 3:           Specifieke dreiging: zeer strenge beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd.

 

Beveiliging in de haven van Rotterdam

In de haven van Rotterdam is de Havenmeester als Port Security Officer (PSO) namens de burgemeester de autoriteit voor de beveiliging in de hele haven. Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er regels voor beveiliging van toepassing in de haven van Rotterdam.