Douane inklaring

Goederen die van buiten de Europese Unie worden ingevoerd, moeten worden ingeklaard. Douane inklaring betekent dat u als importeur over de geïmporteerde goederen eventuele invoerrechten, heffingen en BTW moet afdragen. Heeft u veel goederen te importeren, dan wordt de douane inklaring al snel een tijdrovende klus. BSF Expeditie verzorgt dit traject graag voor u. Wij hebben de benodigde software en vergunningen om voor onze klanten digitaal aangiftes te maken.  

Invoerheffingen bij douane inklaring

Bij het heffen van invoerrechten hanteren alle EU-lidstaten hetzelfde tarief: het gemeenschappelijke EU-buitentarief. Hoe hoog dit tarief is, hangt af van het soort product en het land van herkomst. Over goederen die van buiten de EU worden ingevoerd, moet ook BTW betaald worden. In de regel vindt BTW-aangifte en -afdracht plaats in het land waar de goederen de EU binnenkomen. De BTW bij invoer wordt berekend over de cif-waarde van een artikel plus de invoerheffingen. Buitenlandse importeurs die goederen in Nederland willen importeren, kunnen BSF Expeditie machtigen als fiscaal vertegenwoordiger. Op deze manier kunnen zij gebruik maken van de verleggingsregeling bij invoer. Hierdoor hoeft u als buitenlandse importeur de BTW niet meteen aan de douane te betalen maar gewoon bij de periodieke aangifte omzetbelasting.

Documenten voor douane inklaring

Voor het verzorgen van douane inklaring heeft u als importeur in de regel de volgende documenten nodig: 

  • BL of vrachtbrief
  • Handelsfactuur (in bepaalde gevallen een pro-forma factuur)
  • Certificaat van oorsprong (voor goederen van buiten de EU)
  • EUR.1 en factuurverklaring.

Met het EUR.1 certificaat of een factuurverklaring kunt u aanspraak maken op preferentiële invoertarieven. Er zijn dan geen invoerrechten verschuldigd. Voor zendingen met een totale waarde van minder dan 6.000 euro hoeft geen EUR.1 te worden aangevraagd. Hier volstaat een factuurverklaring. De exporteur mag zelf een factuurverklaring opmaken. Hiermee verklaart hij dat de goederen EU-oorsprong hebben.  
Met al uw vragen over export- en importdocumenten of douaneformaliteiten kunt u direct contact opnemen met Roel van Tuyl. Hij vertelt u meer over douane inklaring.

Meer info via (o.a.) www.belastingdienst.nl/douane   

< terug naar douane diensten

 

Neem contact op

we-deliver

Interesse in onze vracht- en douane-diensten? Onze specialisten helpen u graag!