Certificaat van Oorsprong

Voor de export naar veel landen buiten de EU heeft de importeur een oorsprongsdocument nodig. In veruit de meeste gevallen wordt hiervoor een Certificaat van Oorsprong (CvO) gebruikt. Voor export naar landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten is doorgaans een EUR.1 document of een EUR-MED-document vereist. Deze documenten geven recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten.

Oorsprongsregels

Op een Certificaat van Oorsprong zijn andere oorsprongsregels van toepassing dan bij een EUR-1. Voor fabrikanten binnen de Europese Unie zijn de oorsprongsregels van belang die zijn opgenomen in het Communautair Douane wetboek (CDW), artikel 23 en 24 en in de Toepassingsverordening Communautair Douane wetboek (TCDW) artikel 37 t/m 46 en bijlage 9, 10 en 11. Handelaren c.q. exporteurs die de goederen niet be- of verwerken zijn hiervan vrijgesteld, omdat de oorsprong al bij inkoop vaststaat.

Heeft u vragen over de douane-afwikkeling van containertransport bestemd voor import, export of cross-trade? Neem dan gerust contact met ons op.