Certificaat van Oorsprong

Voor de export naar veel landen buiten de EU heeft de importeur een oorsprongsdocument nodig. In veruit de meeste gevallen wordt hiervoor een Certificaat van Oorsprong (CvO) gebruikt. Voor export naar landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten is doorgaans een EUR.1 document of een EUR-MED-document vereist. Deze documenten geven recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten.

Een Certificaat van Oorsprong aanvragen kan om de volgende redenen nodig zijn:
  • Handelspolitieke redenen; landen willen hun eigen markt beschermen
  • Politieke redenen; landen willen andere landen boycotten
  • Eisen op het gebied van het internationale betalingsverkeer. Een letter of credit (L/C) kan een Certificaat van Oorsprong voorschrijven
Handelaren c.q. exporteurs kunnen de oorsprong van de lading aantonen door middel van een van de volgende bescheiden:
  • Certificaat van Oorsprong van hun toeleverancier
  • Een leveranciersverklaring van oorsprong
  • Een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
  • Een inkoopfactuur voorzien van een preferentiële oorsprongsverklaring
  • Een EUR-1 of een formulier model A

Met al uw vragen over export- of importdocumenten kunt u direct contact opnemen met Roel van Tuyl. Hij vertelt u graag meer over het Certificaat van Oorsprong of u kunt het CvO direct bestellen.

Heeft u vragen over de douane-afwikkeling van containertransport bestemd voor import, export of cross-trade? Neem dan gerust contact met ons op.