Certificaat van Oorsprong

Voor de export naar veel landen buiten de EU heeft de importeur een oorsprongsdocument nodig. In veruit de meeste gevallen wordt hiervoor een Certificaat van Oorsprong (CvO) gebruikt. Voor export naar landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten is doorgaans een EUR.1 document of een EUR-MED-document vereist. Deze documenten geven recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten.

Een Certificaat van Oorsprong aanvragen kan om de volgende redenen nodig zijn:
  • Handelspolitieke redenen; landen willen hun eigen markt beschermen
  • Politieke redenen; landen willen andere landen boycotten
  • Eisen op het gebied van het internationale betalingsverkeer. Een letter of credit (L/C) kan een Certificaat van Oorsprong voorschrijven

Oorsprongsregels

Op een Certificaat van Oorsprong zijn andere oorsprongsregels van toepassing dan bij een EUR-1. Voor fabrikanten binnen de Europese Unie zijn de oorsprongsregels van belang die zijn opgenomen in het Communautair Douane wetboek (CDW), artikel 23 en 24 en in de Toepassingsverordening Communautair Douane wetboek (TCDW) artikel 37 t/m 46 en bijlage 9, 10 en 11. Handelaren c.q. exporteurs die de goederen niet be- of verwerken zijn hiervan vrijgesteld, omdat de oorsprong al bij inkoop vaststaat.

Afwijkende regels voor handelaren

Handelaren c.q. exporteurs kunnen de oorsprong van de lading aantonen door middel van een van de volgende bescheiden:

Een content heading

  • Certificaat van Oorsprong van hun toeleverancier
  • Een leveranciersverklaring van oorsprong
  • Een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
  • Een inkoopfactuur voorzien van een preferentiële oorsprongsverklaring
  • Een EUR-1 of een formulier model A

Met al uw vragen over export- of importdocumenten kunt u direct contact opnemen met Roel van Tuyl. Hij vertelt u graag meer over het Certificaat van Oorsprong of u kunt het CvO direct bestellen.

Heeft u vragen over de douane-afwikkeling van containertransport bestemd voor import, export of cross-trade? Neem dan gerust contact met ons op.