Call us >

Douanediensten

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste regels op het gebied van douane-afwikkeling en de eisen die de autoriteiten van alle landen stellen.  Zo kunt u bij BSF Expeditie B.V. terecht voor in- en uitklaringen, fiscale vertegenwoordiging, de opmaak en controle van documenten, facturatie, maar ook advies en consulting op het gebied van douaneformaliteiten.

© 2023 BSF Expediteurs. All rights reserved.

Sharing is appreciated