EUR.1 certificaat

Een EUR.1 certificaat is een oorsprongsdocument waarmee de importeur in het land van bestemming recht op korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten kan krijgen. Het is geldig in alle landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Een EUR.1 certificaat toont de ‘preferentiële oorsprong’ van de goederen aan, die binnen de Europese Unie moeten zijn geproduceerd.

EUR.1 certificaat aan laten vragen

Dankzij onze douanevergunning kunnen wij het EUR.1 certificaat voor u als exporteur (digitaal) aanvragen. Dit bespaart u een bezoek aan de Kamer van Koophandel en de Douane. De Kamer van Koophandel stempelt het EUR.1 certificaat alleen af wanneer u als exporteur de juiste bewijsstukken aanlevert, zoals de leveranciersverklaring waarop de oorsprong is vermeld. 

EUR.1 certificaat is niet verplicht

Het gebruik van een EUR.1 certificaat is niet verplicht. In sommige gevallen is er ook weinig verschil tussen het algemeen en preferentieel tarief, waardoor het nauwelijks de moeite loont om een EUR.1 certificaat aan te vragen. Twijfelt u in een specifiek geval aan de noodzaak van een EUR.1? Onze medewerkers staan klaar om u te adviseren. 

Met al uw vragen over export- en importdocumenten of douaneformaliteiten kunt u direct contact opnemen met Roel van Tuyl.

Meer info via (o.a.) www.kvk.nl en www.belastingdienst.nl.   

offerte

 

 

Neem contact op

we-deliver

Interesse in onze vracht- en douane-diensten? Onze specialisten helpen u graag!