BSF Expediteurs

25 sep'15

Containers vanuit Tianjin gecontroleerd

Op 12 augustus van dit jaar vonden een aantal zware expolosies plaats in de Chinese havenstad Tianjin, nadat er brand was uitgebroken bij een chemie-opslagbedrijf.  Bij deze explosies zijn veel giftige en gevaarlijke stoffen vrijgekomen, waardoor containers die vanuit Tianjin naar Rotterdam verscheept worden, besmet kunnen zijn.

Vanuit Tianjin zijn 360 containers op weg naar Europa, waarvan 70 naar Rotterdam. De eerste 30 van deze containers zijn op 21 september aangekomen. Om de containers te controleren is een speciale werkgroep "Tianjin"opgericht. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Nationale Politie, Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Douane.

Om het risico van mogelijke vervuilingbesmetting en eventuele verspreiding hiervan tegen te gaan, zullen de containers op de desbetreffende terminals zoveel mogelijk gecontroleerd worden in inspectievakken of daarvoor geschikte locaties op de terminals. De resultaten van de controles van de werkgroep, bepalen het vervolgtraject.