BSF Expediteurs

9 okt'15

Nederland heeft de beste haveninfrastructuur ter wereld

Nederland heeft de beste haveninfrastructuur ter wereld. Dit stelt het World Economic Forum in 'The Global Competitiveness Report 2015-2016’. Het is de vierde achtereenvolgende keer dat ons land de eerste positie inneemt. Singapore blijft in vergelijking met vorig jaar tweede, de Verenigde Arabische Emiraten staat net als vorig jaar op de derde plaats. België bleef zesde en Duitsland veertiende.

Toekomst
Het investeringsvolume blijft ook in de toekomst hoog, door o.a. de investeringen in het moderniseren van de oudere havengebieden Botlek, Waal/Eemhaven, de haven van Dordrecht en het verdiepen van de Nieuwe Waterweg. Hiernaast gaat het Havenbedrijf er van uit dat in de komende jaren het Theemswegtracé wordt aangepakt en de Blankenburgtunnel wordt aangelegd.

Digitale infrastructuur
Het Havenbedrijf heeft zelf al enige tijd de definitie van infrastructuur verbreed. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid en ontsluiting van het havengebied met het gebruik van ‘big data’. Door de verschillende informatiestromen te bundelen kunnen de dienstverlening en de infrastructuur nog verder versterkt en uitgebreid worden.

Bron: www.portofrotterdam.com