BSF Expediteurs

29 feb'16

Weegplicht mogelijk uitgesteld

In diverse landen wordt de optie overwogen om de weegplicht van containers een jaar uit te stellen. Landen die dit overwegen, moeten dit uiterlijk voor 1 juli van dit jaar aangeven.

De gewichtsverificatie van containers valt onder de SOLAS-conventie, waarin is opgenomen dat ieder ondertekenend land bij de ingang van een bepaalde wijziging kan besluiten om deze maximaal 1 jaar uit te stellen of een uitstel van een periode die is vastgesteld door twee derde meerderheid van de landen die ondertekend hebben.

In Nederland is van uitstel vooralsnog geen sprake. In Rusland zou uitstel worden overwogen en in de Verenigde Staten pleit een groep verladers voor uitstel, maar de lokale autoriteit zegt dat uitstel geen optie is.