BSF Expediteurs

23 mrt'16

Vlaamse havens handhaven beperkt risiconiveau

Terwijl in de rest van België veiligheidsniveau 4 is uitgeroepen door de bomaanslagen van gisteren, handhaven de havens van Antwerpen en Gent risiconiveau 1.

Dit betekent dat de economische activiteiten er volgens hun gewone ritme en patronen blijven verlopen. 

De havens ondersteunen die beslissing met de argumenten dat het scheepvaartverkeer permanent wordt gemonitord en dat er altijd strenge veiligheidsvoorschriften geleden in de havens. Daarmee verwijzen ze naar de speciale pasjes en afrasteringen in het kader van de zogenaamde ISPS-code. Die is ingevoerd na de aanslagen in New York in september 2001. Beveiligingsniveau 1 houdt onder toezicht in op het laden en lossen, het uitvoeren van toegangscontroles en de bewaking van havenfaciliteiten. Aan de bedrijven is ook "extra waakzaamheid" gevraagd, maar die vraag houdt geen concrete verplichtingen of procedures in.

Het niveau 4 in de rest van het land is dinsdag –na de aanslagen– opgelegd op aangeven van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Ocad), dat instaat voor het maken van punctuele of strategische evaluaties over de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België. Eergisteren nog raakte een rapport bekend van twee toezichtcomité's, die daarin felle kritiek uitten op de werking van het Ocad. 

Dat de havens ondanks de aanwezigheid van gevoelige materialen en activiteiten een ander veiligheidsregime genieten dan de rest van het land is niet nieuw. Tijdens de bombardementen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en nog jaren daarna had de haven van Antwerpen wegens haar strategisch en economisch belang een speciaal statuut, dat onder meer stakingen verbood. Ook nu kan het economisch belang van soepel werkende havens meespelen.

ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte schat de economische schade veroorzaakt door de aanslagen van dinsdag al op 4 miljard euro. Als de terreurdreiging blijft aanhouden of er nog meer aanslagen plaatsvinden kan dat volgens hem nog flink oplopen. Het sluiten van de luchthaven van Zaventem kost volgens hem 10 miljoen euro per dag.

Bron: Nieuwsblad Transport