BSF Expediteurs

26 mei'16

Wegen containers verplicht vanaf 1 juli 2016

Alle containers die vanaf 1 juli 2016 worden geladen op een zeeschip in de Rotterdamse haven, moeten zijn gewogen. Dit houdt in dat de verlader van de export zending, die in een zeecontainer wordt geladen aan boord van het schip verantwoordelijk is om het brutogewicht (Verified Gross Mass) van de container vast te stellen en op te geven in het Shipping Document.

De container mag door middel van fysieke weging of een berekening worden vastgesteld. Om het gewicht van een container te berekenen moeten bedrijven in Nederland ISO- of AEO gecertificeerd zijn.

Als het gewicht van de container (VGM) niet bekend is, zal de container niet geladen worden aan boord van het zeeschip.

Een aantal terminals gaan de mogelijkheid aanbieden om containers te laten wegen. Zo heeft APM terminals al bekend gemaakt dat zij op alle terminals wereldwijd weegdiensten aan gaan bieden vanaf 1 juli 2016.