BSF Expediteurs

30 jun'16

Container weegplicht (VGM) vanaf 1 juli 2016 van kracht

Met ingang van 1 juli 2016, wijzigt de SOLAS (Safety of Life at Sea) regelgeving. Dit betekent dat een volle container niet langer wordt geladen ​​aan boord van het schip, tenzij het brutogewicht (Verified Gross Mass = VGM) door de verlader is verstrekt aan de rederij en/of terminal voorafgaand aan de cargo cut-off.

VGM

De nieuwe verordening is door de IMO (International Maritime Organization) aangenomen om de maritieme veiligheid te verhogen en de risico’s te verlagen met betrekking tot de lading, containers en alle betrokkenen bij het containervervoer in de gehele supply chain.

De Verified Gross Mass (VGM) is het gewicht van de lading inclusief stuwmateriaal, verpakkingsmateriaal plus het gewicht van de lege container met deze lading. SOLAS vereist dat de verlader de VGM vermeldt, hetzij als onderdeel van de B/L instructie of in een afzonderlijk document, voordat de container op het schip wordt geladen.

BSF Expeditie B.V. levert de correcte VGM gegevens aan bij de rederij en/of terminal. De verlader is altijd verantwoordelijk voor het verstrekken en de juistheid van de VGM  aan de rederij en/of terminal. Wie is de verlader in het kader van deze nieuwe verordening?

  • Degene die als shipper wordt vermeld in de vrachtbrief, de Bill of Lading of gelijkwaardig document in geval van multimodaal vervoer.

Dus ongeacht of het transport is uitbesteed aan een derde partij, de verlader is in alle gevallen verantwoordelijk voor het verstrekken van VGM informatie. De gevolgen van deze nieuwe procedure zijn als volgt:  

  • De verlader is verplicht om de VGM gegevens te vermelden in de instructie.
  • Er moet een proces worden opgezet tussen de betrokken partijen (in ons geval tussen de verlader en BSF Expeditie B.V.) om het wegen van de containers in het proces te integreren.
  • De verlader moet zich bewust zijn van mogelijke lokale wetgeving en de door overheden eventueel opgelegde sancties en/of boetes.

Als de verlader de VGM gegevens niet op tijd aan de rederij of terminal aanlevert, zal de container niet op het schip worden geladen.

Hoe wordt de VGM berekend? Verladers kunnen één van de volgende twee methodes om de VGM te bepalen gebruiken;

  •  Methode 1:  Het wegen de volledig beladen container, nadat het is verpakt.
  • Methode 2:  Het wegen van de inhoud van de container (lading inclusief verpakkingsmateriaal) en deze vervolgens optellen bij het leeggewicht van de container zoals is afgedrukt op de deur.

Bij eventuele problemen of vragen in verband met het verstrekken van VGM gegevens, zijn wij u graag van dienst. Wij vinden altijd een ​​passende oplossing voor iedere specifieke situatie en ieder proces.

contact