BSF Expediteurs

12 jul'17

Aanscherping operatie National Sword

Opnieuw lijken de eisen in China aan geïmporteerde recyclingstromen te zijn aangescherpt op basis van het nieuwe Chinese inspectieregime, bekend onder de naam ‘Operatie National Sword’.

Volgens EuRIC en wereldrecyclingorganisatie BIR heeft de Chinese overheid sinds 1 juni jl een tijdelijke stop gezet op de invoer van bepaalde recyclingstromen.

Het zou gaan om onder meer: de meeste kunststoffen, maar ook onder meer ongesorteerd schroot, electromotoren en kabelafvallen

Daarnaast heeft het Chinese milieuministerie begin deze maand
60 inspectieteams opdracht gegeven om alle Chinese importeurs van afval- en recyclingstromen door te lichten of zij over de juiste licenties beschikken voor verwerking/recycling van de door hen ingevoerde stromen en dat geïmporteerd materiaal ook aan de invoereisen voldoet.

Van een formele importban is volgens de BIR nog geen sprake, maar de duimschroeven worden wel flink aangedraaid. Op zich valt veel te zeggen voor een kwaliteitsslag bij de Chinese importeurs en recyclers. Er lijkt echter sprake van een behoorlijke willekeur in de uitvoering van de controle-acties.

 

Bron; MRF