BSF Expediteurs

20 dec'17

Marktontwikkelingen

Exporttarieven stabiliseren, binnenlands transport duurder

Met 2017 hebben we een ronduit stormachtig jaar achter de rug. Het faillissement van Hanjin eind vorig jaar bleef uiteraard niet zonder gevolgen voor de toen nog historisch lage zeevrachtcijfers. De schaarste die ontstond, werd alleen maar versterkt door een piekende behoefte aan ruimte en een dip in de varende capaciteit. Het gevolg: astronomische tarieven voor export zeevrachten in de eerste helft van dit jaar. Halverwege het jaar zorgden de fusies tussen diverse carriers en de nieuw gevormde allianties in eerste instantie nog voor wat onrust en hoge tarieven. Na de zomer keerde de rust terug en ontstond er zelfs wat overcapaciteit met een tariefval tot gevolg. Inmiddels lijken de tarieven zich te stabiliseren. Afhankelijk van de bezettingsgraad op de schepen ligt een lichte tariefstijging de komende periode meer voor de hand.

Stijging kosten binnenlandse logistiek

Los van de zeevrachten zullen sinds lange tijd voor diverse diensten ook lokale kosten aangepast worden. Uit de laatste publicaties van het NEA blijkt duidelijk dat de kosten in de nationale logistieke keten fors stijgen. Het gaat hierbij onder meer om verzekeringen (+17%), loonkosten (+7%), vrachtwagenbanden (+12%) en reparatie en onderhoud (+4%). Gedurende de periode die nog geregeld als crisis wordt bestempeld (en die wij zelf graag het positievere predicaat ‘de nieuwe economie’ meegeven) is er in onze bedrijfstak al circa tien jaar weinig veranderd aan de prijsniveaus van nationale logistieke diensten. Voor de meeste diensten wordt momenteel echter met ingang van 1 januari 2018 een verhoging van rond 5% aangekondigd. Zoals u van ons gewend bent, streven wij naar een zo efficiënt mogelijke logistieke keten tegen zo laag mogelijk kosten. We zullen echter nooit concessies doen aan de kwaliteit van onze diensten en de service die u van ons gewend bent. Ook wij zullen er daarom helaas niet aan ontkomen om de markttrend in uw aanbieding te verwerken.

Binnenkort ontvangt u onze nieuwe tarieven die we tijdig met u zullen bespreken. Mocht u echter nu al vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken we u vriendelijk uw vaste contactpersoon binnen ons verkoopteam te benaderen.