BSF Expediteurs

7 feb'18

Doorlooptijden ECT Delta

 

Als actief lid van de FENEX, De Nederlandse organisatie voor expeditie en Logistiek, zijn we gezamelijk altijd bezig met de logistieke keten. Inzake de terminal congestie in de haven van Rotterdam delen we onderstaande berichtgeving graag met u.

Recentelijk ontvangt FENEX veel klachten over lange truck doorlooptijden op de ECT Delta Terminal. Kern van de problemen zit in de bezetting van de stack door de toegenomen drukte en als gevolg van de storm is de stack op de hele terminal overbezet. Dit heeft negatief effect op de productiviteit van de stackkranen waardoor de afhandeling van alle modaliteiten ondermaats is. Naast het wegvervoer kampen de binnenvaart en spooroperators met soortgelijke problemen.

 De problemen lijken veroorzaakt te zijn door een groei in volumes. De groei is hoger dan verwacht. In combinatie met de storm van de afgelopen weken waardoor containers langer op de terminal blijven staan is de kritische bezettingsgraad van de stack bereikt. Het verlagen van de stackbezetting heeft de hoogste prioriteit omdat daardoor de processen op de terminal beter gaan lopen. ECT heeft naast de reeds genoemde acties tevens de volgende acties genomen:

-        ECT heeft contracten met vaste diensten en ad-hoc contracten – diensten die onregelmatig en niet 
         gepland komen. ECT Delta heeft diverse ad-hoc diensten – van bestaande klanten – niet behandeld 
         maar via bijvoorbeeld Euromax afgehandeld.
-        Binnenvaart en feeders inzetten om ruimte te maken in de stack. Hierbij wordt voorrang gegeven aan 
         binnenvaartschepen of feeders die meer containers komen halen dan brengen – gevolg is wel meer
         intern verkeer.
-        Verplaatsen van zeeschepen van DDN – gevolg meer intern verkeer.
-        Focus op verminderen empty containers op de terminal. Gesprekken met rederijen hierover zijn gaande.

Gezamenlijk met de AZV (Alliantie Zeecontainervervoerders, deelmarkt TLN) zal FENEX nagaan hoe deze problematiek overkomen kan worden. 

Deze week vindt ook het derde binnenvaartcongestieberaad plaats. Hierin zal FENEX een gedragen voorstel presenteren om tot een dashboard met KPI’s voor de binnenvaartketen te komen. Tevens zal Parthenon EY de resultaten van haar onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van binnenvaartcongestie presenteren. FENEX zal na afloop van het congestieberaad een aparte ledencirculaire versturen.

Bron: www.fenex.nl