BSF Expediteurs

6 feb'15

Rotterdam blijft grootste Europese haven voor China


In 2014 heeft Rotterdam als eerste Europese haven meer dan 3 miljoen TEU (containereenheden van 20 voet) overgeslagen van en naar China.

Dit maakte president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam op 3 februari bekend tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst van de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Hij analyseerde daar de overslag(cijfers) 2014 en signaleerde trends, voor een grote groep havenondernemers.

In 2008 sloeg Hamburg nog de meeste ‘China-containers’ over: 2,6 miljoen tegen Rotterdam 2,2. De Noord-Duitse haven kreeg een enorme klap in het crisisjaar 2009, terwijl de overslag in Rotterdam toen gematigd terugliep. Sindsdien is Rotterdam de belangrijkste Europese haven voor China-containers, al is het verschil met Hamburg klein. In 2013 deed Hamburg 2,3 miljoen TEU tegen Rotterdam 2,4 miljoen. Vooruitlopend op definitieve cijfers, verwacht het Havenbedrijf Rotterdam over 2014, een toename van zeker 10%.

Ook in 2015 zal het aandeel van China in de Rotterdamse containeroverslag groot zijn en waarschijnlijk toenemen. Er zijn momenteel 18 containerdiensten per week tussen Chinese havens en Rotterdam.

 Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 5-2-2015