BSF Expediteurs

17 jun'15

Zeevrachtverladers stimuleren duurzame scheepvaart met BICEPS-netwerk

ROTTERDAM - Vijf grote zeevrachtverladers zijn gaan samenwerken om bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. AB InBev, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina en Huntsman ontwikkelen een gezamenlijke en eenduidige duurzame aanpak in hun inkoop- en selectieprocessen van rederijen en vervoerders van hun oceaan- en zeevracht.

Naast het delen van succesvolle praktijkvoorbeelden pakken alle bedrijven een actieve rol in een dialoog tussen verladers, reders en vervoerders om scheepvaart te verduurzamen.

De belangrijkste focus van deze samenwerking is het creëren van meer momentum voor opschaling van verbeteringen alsmede meer samenwerking in de keten als het gaat om duurzame initiatieven in de scheepvaart.

Samenwerking met Pure Birds

Delen, leren en gezamenlijke inspanningen zijn belangrijke succesfactoren om grotere en snellere impact te kunnen maken, speciaal in supply chain en logistiek. Het BICEPS-netwerk vertegenwoordigt een significant deel in de vraag naar scheepvaart, hetgeen een stimulans kan geven in de juiste richting.

Om hun krachten te bundelen, hebben de vijf partners gekozen om samen te werken met Pure Birds, een zeer bekende katalysator voor het creëren van duurzame impact, gebaseerd op de kracht van vraagsturing.

FrieslandCampina, Walter Vermeer, Category Procurement Manager Logistics: “Wij doen dit omdat we de opschaling en toepassing van bewezen processen en technologieën verder willen versnellen, om tot een grotere en bredere duurzame impact te komen.”

Significante CO2-reducties

De uitdaging voor de scheepvaartsector is het bereiken van duurzamere en effectievere operaties. De sector heeft te maken met hoge emissies van zwavel en CO2. De sector heeft al goede initiatieven genomen, en er zijn mooie voorbeelden van rederijen en vervoerders die significante CO2-reducties hebben gerealiseerd, zowel in processen en met toegepaste technologieën.

Met deze succesvolle praktijkvoorbeelden willen alle partijen in de sector zich verder duurzaam  ontwikkelen, en schone technologieën  implementeren op een grotere schaal.

Selectieprocedures

De bedrijven van het BICEPS netwerk zullen actief participeren in deze ontwikkeling door concrete stappen te zetten in hun zeevrachtoperaties en selectieprocedures toe te passen die de duurzaamheidsprestaties van rederijen meewegen en vervoerders stimuleren tot het reduceren van negatieve impact.

Pure Birds, Coen Faber, Partner: “Vraagsturing door samenwerking van verladers is een krachtig mechanisme om duurzame ontwikkelingen en innovaties in supply chains te versnellen. Met het BICEPS-netwerk hebben we als doel om een doorbraak te creëren in een duurzame scheepvaart.”

bron: www.transport-online.nl