BSF Expediteurs

12 aug'15

Containervervoer steeds belangrijker

Het containervervoer maakt een steeds groter deel uit van de zeevaart van en naar Nederland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statstiek (CBS) blijkt dat de overslag van containers in de Nederlandse havens in 2014 met 9% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaalgewicht van overgeslagen containers is sinds 2000 zelfs met bijna 25% gegroeid.

Containervervoer maakt bijna 20% van het totale goederenvervoer uit. De overige soorten vervoer bestaan uit natte bulkgoederen (50%), zoals aardolie en aardolieproducten en droge bulkgoederen (20%), zoals kolen en ertsen.

De Nederlandse havens hebben sinds 2010 het hoogste tonnage verwerkte goederen van alle EU-landen. In 2014 ging het om 570 miljoen ton. Het aandeel van Nederland in de zeevaart groeit gestaag. De afgelopen tien jaar nam het met bijna een kwart toe, tot ruim 15 procent in 2014.

haven rotterdam

Foto: Het Parool

Nederland is een belangrijke speler op het gebied van zeevaart. Rotterdam is met een containeroverslag van 108 miljoen ton in 2014, nog steeds de grootste haven van Europa. Ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte draagt bij aan de groei van de Rotterdamse haven, doordat nu ook de grootste containerschepen ter wereld in Rotterdam terecht kunnen.

Wilt u meer informatie over zeevracht? Vraag direct een offerte aan of neem contact met ons op.

offerte aanvragen