Fiscale vertegenwoordiging

Over goederen die de EU binnen komen, moeten invoerrechten,  BTW en eventuele andere belastingen worden afgedragen. Voor buitenlandse importeurs die goederen via Nederland in de EU invoeren, kan het erg handig zijn om BSF Expeditie te machtigen als fiscaal vertegenwoordiger. Zij hoeven dan namelijk geen BTW te betalen, maar alleen de invoerrechten en eventuele andere afdrachten. Hierna kunnen de goederen zonder enige belemmering getransporteerd worden naar hun bestemming.

Voordelen fiscale vertegenwoordiging
Als buitenlandse importeur kent u als het aankomt op fiscale vertegenwoordiging de volgende voordelen: 
  • Liquiditeitsvoordeel.
  • U heeft geen eigen BTW-registratie nodig.
  • Wij ontlasten u t.a.v. importaangiftes, BTW en statistiek, zodat u de handen vrij houdt voor uw core business.
  • De ontvanger ontvangt de goederen als een intra-communautaire levering, waardoor er geen verdere handelingen ter plekke noodzakelijk zijn.

De verleggingsregeling bij invoer

Een buitenlandse ondernemer die goederen van buiten de EU naar Nederland importeert, moet in principe direct BTW afdragen aan de Douane middels de aangifte ten invoer. Door BSF Expeditie te machtigen voor fiscale vertegenwoordiging, kunt u als importeur gebruik maken van de verleggingsregeling bij invoer. Wij zijn immers in het bezit van een  BTW-registratie. Hierdoor hoeft u de BTW niet meteen aan de Douane te betalen, maar gewoon bij de periodieke aangifte Omzetbelasting.

Weg voorfinanciering!

Niet alleen de afdragende partij wordt dus verlegd, maar ook het tijdstip van afdracht. Als uw fiscaal vertegenwoordiger geven wij de BTW die u verschuldigd bent over uw import aan op de BTW-aangifte over het bewuste tijdvak. Op dezelfde aangifte trekken wij deze BTW voor u af als voorbelasting. U hoeft de BTW dus niet meer voor te financieren, en dat scheelt behoorlijk in uw cash flow. 

Wat kunnen wij op het gebied van fiscale vertegenwoordiging voor u betekenen?

  • BTW-aangifte
  • Afdracht van verschuldigde BTW
  • Administratieve verplichtingen zoals contracten en het verzamelen van benodigde documenten
  • Opgaaf van intra-communautaire leveringen (*)
  • Opgaaf aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)

(*) Verricht u vanuit Nederland leveringen naar andere EU-landen waarop het 0%-tarief van toepassing is, dan moet u per kwartaal een opgaaf intracommunautaire leveringen indienen. 

Met al uw vragen over fiscale vertegenwoordiging of douaneformaliteiten kunt u direct contact opnemen met Roel van Tuyl.
Meer info via (o.a.) www.belastingdienst.nl en www.fenedex.nl