HS-code

Bij internationale handel bent u als importeur of exporteur verplicht om uw goederen aan te bieden, voorzien van een HS-code. HS-code, staat voor Harmonized System code en is een internationale standaard om goederen te categoriseren. 

Wat is een HS-code?

De HS-code bestaat uit zes universele cijfers, die worden uitgevoerd en aanvaard in meer dan 200 landen wereldwijd. Ieder land mag deze zescijferige code uitbreiden tot een code die bestaat uit acht, tien of twaalf cijfers. Het systeem van de HS code is ontwikkeld en wordt onderhouden door de World Customs Organization in Brussel. 

Waarvoor dient een HS-code?

HS classificatie is een internationale standaard die gebruikt wordt door douane en overheidsinstanties om goederen wereldwijd eenduidig te identificeren en te classificeren. De indeling van de goederen bepalen vervolgens het toe te passen belastingtarief, import/export regels en of er nader onderzoek nodig is.

TARIC-code

Voor de invoer en uitvoer van goederen binnen de EU, geldt de TARIC-code (Integrated Tariff of the European Communities). Alle lidstaten binnen de EU gebruiken deze code. Doel van de TARIC-code is uniformiteit te creëren voor niet-EU-landen, die een product naar een EU-land willen exporteren. 

Interesse in onze vracht- en douane-diensten?
Neem dan gerust contact met ons op.