Transportverzekering

Een transportverzekering dekt het risico van materiële schade aan of verlies van goederen af. BSF Expeditie zorgt ervoor dat uw goederen verzekerd zijn bij een betrouwbare partij. Het afsluiten van een transportverzekering is de verantwoordelijkheid van de ladingbelanghebbende.

Dekking door transportverzekeringen

Met een transportverzekering heeft u de zekerheid dat wanneer er iets misgaat tijdens het transport de factuurwaarde wordt vergoed voor goederen die u verkoopt en de inkoopwaarde wordt vergoed voor goederen die u inkoopt. Daarnaast worden bepaalde kosten vergoed en kunt u de misgelopen winst op goederen die beschadigd zijn, verloren zijn gegaan of gestolen worden meeverzekeren.

Af te dekken risico’s

Schade, vermissing & diefstal van goederen

U kunt het risico afdekken dat uw zending  of een gedeelte hiervan tijdens het transport schade oploopt, kwijtraakt of gestolen wordt. Bij vermissing en diefstal is het belangrijk om aan te tonen dat dit gebeurd is tijdens het vervoer van de zending.

Een vermissing moet op de BL, vrachtbrief of vervoersovereenkomst vermeld worden door de ontvanger van de goederen.

Een diefstal moet altijd bewezen worden en er moet aangifte gedaan worden door de partij die zorg droeg over de zending ten tijde van de diefstal. Indien er niets bewezen kan worden, dan is er sprake van een vermissing in plaats van diefstal.

Averij Grosse bij zeevracht

Zelfs wanneer uw goederen onbeschadigd aankomen, kunt u verplicht worden te betalen voor schaden van een derde als gevolg van Averij Grosse. Het averij grosserecht regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van schip, lading en vrachtpenningen. Onder de Averij Grosse worden diegenen wiens lading onbeschadigd is aangekomen verplicht mee te betalen voor opzettelijk toegebrachte schade aan de lading van derde(n) en andere opofferingen met als doel het behouden van het schip en de overgebleven lading. Elke partij draagt bij naar verhouding van het financiële belang dat zij bij de zeeonderneming heeft. De averij grossebijdrage wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde van uw goederen (dragende waarde). Zonder een transportverzekering zult u zelf moeten opkomen voor deze bijdrage in Averij Grosse.

Berekening transportverzekeringspremie

De premie van de transportverzekering wordt bepaald door:

  •           Het soort vervoer
  •           De waarde en de attractiviteit van de goederen
  •           Het type goederen
  •        De hoogte van het eigen risico
  •           De bestemming van de goederen

Soorten transportverzekeringen

Het type transportverzekering dat het beste past bij uw situatie, hangt af van verschillende factoren. Bij BSF Expeditie kunt u kiezen uit onderstaande verzekeringen:

  • BSF Expeditie verzorgt een eenmalige verzekering op basis van een uitgebreide dekking en tegen gunstige tarieven voor iedere afzonderlijke zending.

  •  BSF Expeditie beveelt Tinke Assurantiën in Barendrecht aan indien u wilt weten welke transportverzekering het beste bij u past. Zie voor meer informatie: http://www.tinke.nl

contact

 

 

 

 

 

we-deliver

Interesse in onze vracht- en douane-diensten? Onze specialisten helpen u graag!