Privacyverklaring

BSF Expediteurs BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BSF Expediteurs BV
Struytse Hoeck 1
3224 HA Hellevoetsluis
+31 (0)181 391515

Persoonsgegevens die wij verwerken

BSF Expediteurs BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onderstaand treft u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken: bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, bankrekeningnummer, BSN nr., Kvk nummer en BTW nummer

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor:

 • Het aanbieden van offertes
 • Afhandelen van uw logistieke opdrachten
 • Aangeven van uw Douanezaken
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • BSF expediteurs BV verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben Douane aangiftes en voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het verwerken van de doelen waarvoor deze zijn verzameld.

Worden uw gegevens door ons aan derden verstrekt

Gezien wij werken met een aantal partners, zowel in Nederland als in diverse andere landen, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens moeten doorsturen. Dit gebeurt dan binnen de grenzen van de wet.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie, aanvulling en vergetelheid
 • Tevens kunt u bezwaar indienen, het e-mailadres welke u hiervoor kunt gebruiken is finance@bsf.nl

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het websitegebruik te analyseren en onze diensten en services hierop af te stellen en eventueel voor het gebruiksgemak te kunnen aanpassen en verbeteren. De gegevens worden via een beveiligde server overgebracht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

BSF Expediteurs BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

© 2024 BSF Expediteurs. All rights reserved.

Volg ons: